V současnosti disponujeme dvěma autojeřáby:

Provádíme práce jeřábnické, vyprošťovací i vazačské. Autojeřáb přistavíme na smluvené místo a čas se zkušenou, odborně způsobilou a proškolenou obsluhou. Manipulaci provádíme s břemeny všech druhů a tonáží ( až 35 tun ), v závislosti na požadavku klienta a technických možností jeřábu.