Odpadní voda

Odvoz odpadní vody

Odpadní vody jsou odváženy a likvidovány na základě smlouvy se společností VaK na čistírny odpadních vod cisternovým nákladním automobilem Scania o objemu 11 m3 (nebo traktorem New Holland a fekálním návěsem o objemu 9,5m3)  Tuto službu poskytujeme fyzickým osobám i firmám , jednorázově i pravidelně.